2013-11-29

Versenyszabályzat 2014- 2016


MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG BÍRÓ BIZOTTSÁG
MJSZBB 1 2013.11.25.
Versenyszabályzat
Rovat: Hír archivum 2013
Beküldte: veszpremjudo

 2014-2016

Alkalmazás:2014.Január.01.-től

Vezetőbíró és oldalbírók.

Három különböző nemzetiségű bíró vezet minden egyes mérkőzést.A vezetőbírórádióösszeköttetésben áll a 2 oldalbíróval, akik a zsűri asztalnál helyet foglalvasegítik a munkáját CARE SYSTEMMEL (videokamerák) kiegészítve. A bírókmeghatározott sorrendben cserélik egymást, ügyelve a semlegességre.Az IJF Bíró Bizottság (Referee Comission) csak szükséges esetben avatkozik közbe, hogy kijavítsa az esetleges hibát.IJF Bíró Bizottság tagjainak nemzetisége eltérő kell legyen a szőnyegen küzdő versenyzők nemzetiségétől.Reklamációnak (óvásnak) helye nincs, de az edzők megtekinthetik a felvételt, hogy megbizonyosodhassanak, miért is született (változtatták) meg a végső ítéletet.Az oktatási rendszert kell fejleszteni, hogy a bírók tökéletesítsék a tudásukat és a magas színvonalú bíráskodást. Bírói, edzői szemináriumokat kell tartani.

Technikák értékelése:

IPPON:
Nagyobb hangsúlyt kell adni az ipponnak azáltal, hogy csak azok a technikák
kerüljenek ily módon értékelésre, melyeknél a teljes hát ténylegesen,
becsapódásszerűen ér talajt. Amennyiben az Uke a hátán végiggurulva érkezik a
tatamira, tényleges becsapódás nélkül, nem lehet Ippont ítélni.
Ez a pont nagyon fontos és szigorúan kell alkalmazni az egész olimpiai
kvalifikációs cikluson keresztül!
Yuko:
Ha az Uke egy dobás akció következtében az oldalára érkezik (egyértelműen az
oldalára úgy, hogy legalább a válltól a csípőig érintkezik a tatamival), yuko értéket
kell megítélni.
Talajra érkezés „híd” helyzetbe:
Minden dobást, ahol az uke híd helyzetbe érkezik, Ipponnak kell értékelni. Ezt a
sérülések elkerülése miatt kell alkalmazni, hogy az uke ne ezen, a saját testi épségét
veszélyeztető módon védekezzen, ami fokozottan veszélyes a csigolyák épségére.
MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG BÍRÓ BIZOTTSÁG
MJSZBB 2 2013.11.25.
Büntetések:
Egy küzdelem közben három shido büntetés adható az egyes versenyzőknek. A
negyedik alkalom hansoku-make büntetést von maga után.
Az egyes shido büntetésekért nem jár a másik versenyzőnek pontérték.
Csak a technikával elért pontot lehet az eredményjelző táblán (pozitív eredményként)
feltüntetni. A mérkőzés végén, ha az eredményjelző táblán rögzített pontértékek
mindkét versenyző esetén azonosak, akkor az a versenyző nyer, aki kevesebb
shidoval rendelkezik.
Amennyiben a két versenyző minden elért eredménye és büntetéseinek száma is
megegyezik, golden score (aranypont) mérkőzésre kerül sor. Ebben az esetben az
első pontot elérő versenyző a győztes. Ha shido büntetésre kerül a sor, akkor a
vétkes versenyző elveszíti a küzdelmet.
A shidot a vétkes versenyző a szokásos kiindulási helyzetbe való visszatérés nélkül
(Mate – Shido – Hajime) kapja meg, kivéve, ha az az érvényes küzdőfelület
elhagyásáért jár.
Shido büntetések:
· Fogásbontás két kézzel.
· Eltakarni a hajtókát a fogásfelvétel megakadályozása céljából.
· Keresztfogás (cross guard) felvétele után azonnal támadást kell indítani,
ellenkező esetben a szabálytalan fogást felvevő versenyző shido
büntetésben részesül. Ugyanezek az irányelvek érvényesek övfogás és
egyoldalas fogás esetén is.
· A bírónak szigorúan büntetni kell (shidoval) azt a versenyzőt, aki nem
törekszik a mielőbbi kumikata (megfogás) felvételére, vagy megpróbálja
megakadályozni ellenfelét a fogásfelvételben.
· Ha az egyik versenyző egy „fogásfelvételi periódus” alatt, egymás után kétszer
bontja a fogást, akkor a harmadik alkalommal shido büntetést von maga után.
· A kabátujj/ujjak végén/végein „pisztoly” vagy „zseb” fogás alkalmazása
egyidejű dobásindítási szándék nélkül, shido büntetést von maga után.
· Dobás célból, első szándékból átkarolni (mindkét kézzel) az ellenfelet –
Medve ölelés (Bear hug) - shido büntetést von maga után. Abban az
esetben, ha a támadó versenyző először legalább egy kézzel már felvett egy
szabályos fogást, utána már lehet alkalmazni a „Medve ölelés”-t büntetés
nélkül.
· Állásharcban tilos egy vagy mindkét kézzel, túlságosan védekező
(előrehajoló) helyzetbe kényszeríteni az ellenfelet azonnali támadásindítás
nélkül. Amennyiben ez megtörténik, shido büntetést kell kiszabni a vétkes
versenyzőre.
· Védekezési céllal folyamatosan fogni az ellenfél kabátujjának/ujjainak
végét/végeit (általában több mint 5 mp-ig), vagy felcsavarva fogni a kabátujj
végét/végeit, shido büntetést von maga után.
· Megfogni az ellenfél kézfejét vagy csuklóját elkerülve ezzel a megfogást,
támadást, shido büntetést von maga után.
MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG BÍRÓ BIZOTTSÁG
MJSZBB 3 2013.11.25.
False Attack (alibi támadás):
Oly szándékkal megkísérelni akciót végrehajtani, hogy az egy támadás benyomását
keltse, de tisztán látható, hogy nem az a célja, hogy megdobja az ellenfelet.
· Fogás nélküli támadásindítás esetén, vagy a fogás elengedése esetén is
shido büntetést kell kiróni.
· Ha a tori támadása/i nem okoznak egyensúlyvesztési helyzetet (aktívnak
látszik, de valójában nem az) a torit shidoval kell büntetni.
· Állásban ha a tori támadást színlelve beteszi az egyik lábát az uke két lába
közé, blokkolva ezzel az ellenfél támadási lehetőségeit, a torit shidoval kell
büntetni.
· Amennyiben az egyik versenyző akár csak egy lábbal is elhagyja az érvényes
küzdőfelületet (kilép) egyidejű támadás végrehajtása nélkül, vagy nem próbál
meg azonnal visszatérni az érvényes küzdőfelületre, shidoval kell büntetni.
· Két lábbal elhagyni a küzdőteret automatikus shidot von maga után (kivéve
támadás kivitelezése során).
· Amennyiben az egyik versenyző kitolja ellenfelét az érvényes küzdőfelületről,
shidot kell adni a kitoló versenyzőnek.
· Amennyiben folyamatos támadások végrehajtása során kerülnek a
versenyzők az érvényes küzdőfelületen kívülre (az akció bent kezdődött),
akkor nem kell shidot adni.
Hansoku-make büntetés:
Állásharcban minden egy/két kézzel, illetve egy/két karral az öv alatt végrehajtott
támadás és védekezés hansoku-make büntetést von maga után.
Lábfogást (öv alatti fogást) csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a tachi-waza
akció már megszűnt és mindkét versenyző ne-waza helyzetben van.
Osaekomi, kansetsu-waza és shime-waza:
· Ha a leszorítás az érvényes küzdőfelületen bemondásra került, mindaddig
érvényes, amíg le nem jár a leszorítás idő vagy ki nem szabadul az uke, akkor
is ha közben a versenyzők, teljesen az érvényes küzdőfelületen kívülre
kerültek.
· Ha a leszorítás időtartama 10-14 mp - yuko, 15-19 mp - wazaari és 20 mp
elteltével ippon értéket von maga után.
· Ha egy dobás akció az érvényes küzdőfelületen kívül fejeződik be (kiesnek a
versenyzők) és valamelyik versenyző AZONNAL egy osaekomi, shime-waza
vagy kansetsu-waza akciót hajt végre, úgy érvényesnek kell tekinteni.
· Ha az uke ne-waza akció közben sikeresen átveszi az irányítást és valamely
földharc technikát (leszorítás, karfeszítés, fojtás) eredményesen alkalmaz
(végrehajt), azt érvényesnek kell tekinteni.
· Ha a karfeszítés és fojtás technika végrehajtása az érvényes szőnyegfelületen
már elkezdődött és eredményessége kitűnik, akkor is folytatható, ha közben a
versenyzők az érvényes szőnyegfelületen kívülre kerülnek (csakis ekkor!).
MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG BÍRÓ BIZOTTSÁG
MJSZBB 4 2013.11.25.
Osaekomi:
Leszorítás technika alkalmazása során a torinak kesa, shiho vagy URA
testhelyzetben kell lennie, hasonlóan a kesa-gatame, yoko- vagy kami-shihogatame,
illetve az ura-gatame technikákhoz. Tehát az ura pozíció ismét érvényes.
Shime-waza alkalmazása a saját, vagy az ellenfél kabátjának alsó része, az öv, vagy
csak az ujjak használatával, shido büntetést von maga után.
Ifjúsági korcsoport (Cadets) – U 18:
Kansetsu-Waza technika alkalmazása érvényes ebben a korcsoportban.
Ha egy versenyző egy fojtás technika következtében eszméletét veszti (elájul),
automatikus kizárást von maga után az adott versenyről.
A Sport komisszió vizsgálja az ifi korosztályos versenyek lebonyolítási rendszerét.
Dupla vigaszágas (hagyományos) vagy más hasonló rendszer kerül alkalmazásra,
ami lehetővé teszi, hogy az egyes versenyzők, minél több meccset vívhassanak
(tapasztalatszerzés céljából) ebben a korosztályban.
Meghajlás:
A versenyzőknek a szőnyegre érve az érvényes szőnyegfelületre való belépési
helyre kell menniük, egyszerre, egymás felé meghajolni az érvényes szőnyegfelület
közepe felé.
A versenyzők nem foghatnak kezet, vagy nem pacsizhatnak egymással a küzdelem
megkezdése előtt.
A mérkőzés eredményhirdetése után, miközben a versenyzők elhagyják a verseny
helyszínt (Field of Play – ez a judogi controltól a kijáratig /csapóajtó, nézőtér/ tart), a
judogijukat mindvégig rendezett állapotban kell tartaniuk (nem bonthatják le sem az
övüket, sem más részét a ruhának).
Mérkőzés időtartama:
Az aranypontért folyó küzdelemnek nincs időkorlátja (hantei eltörölve)
Az alap küzdelem időtartama
Felnőtt Férfi korcsoportban: 5 perc
Felnőtt Női korcsoportban: 4 perc
Junior és ifi korcsoportban mindkét nem esetén: 4 perc
MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG BÍRÓ BIZOTTSÁG
MJSZBB 5 2013.11.25.
Mérlegelés:
Felnőtt és Junior korosztályban a hivatalos mérlegelést, a versenyt megelőző nap
este tartják.
Véletlenszerű súlyellenőrzést tartanak a verseny napján, a hivatalos mérlegelés
szabályai szerint, az első küzdelmek megkezdése előtt, reggel. A versenyzők súlya
nem haladhatja meg a nevezett súlykategória 105%-át (judogi nélkül). Ez annyit
tesz, hogy például a -100kg-os súlycsoport versenyzőinek testsúlya, nem haladhatja
meg a 105 kg-ot a versenynap első küzdelmei előtt. (Ezt a szabályt a 2016-os
olimpiai ciklus rajtja előtt – 2014. május 30. – felülvizsgálják, kvázi teszt jelleggel
kerül bevezetésre.
Az ifjúsági (Cadet) korosztályban a hivatalos mérlegelést a versenynap reggelén
tartják. (Azaz, mint régen).
A csapatversenyek alkalmával a hivatalos mérlegelés a versenynapot megelőző
napon történik. Azok a versenyzők, akik az egyéni versenyen nem indulnak, be kell
tartani a kategória súlyhatárát. Akik részt vettek az egyéni versenyen, azok 2 kg
súlykedvezményt kapnak (66kg – 68 kg).
Dopping vétség:
Dopping vétség elkövetése esetén a versenyzőt kizárják, az addig elért kvalifikációja
törlésre kerül, továbbá érmét elveszíti. A versenyző újabb kvalifikációs sorozatban
való részvételének engedélyezése továbbiakban az IJF döntési hatásköre.
Judogi:
A judogi pontosabb ellenőrzésére új eszköz fejlesztése folyamatban van.
Bírói világranglista:
Három különböző besorolásba kerülnek a bírók (kb. 20 fő / csoport), amit
folyamatosan frissítenek. A világranglista elérhető lesz a www.ijf.org weblapon és
2013. november 23.-tól kezdődik a vezetése. (ekkortól kerülnek nyilvántartásba az
interkontinentális – A licences – bírók). A bírók hivatalos nyelve az ANGOL,
ugyanakkor az IJF másik két hivatlos nyelve (spanyol és francia) továbbra is
használható meghatározott körülmények között az IJF előírása alapján.
Ifjúsági és Junior világranglista:
2014. január 1.-től vezetik be, ekkor kezdik el számolni a pontokat. Erre azért van
szükség, hogy a korosztályos világversenyeken lehessen kiemelést alkalmazni. A
következő Ifi Világbajnokságon 2015-ben csapatversenyt is fognak rendezni.
MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG BÍRÓ BIZOTTSÁG
MJSZBB 6 2013.11.25.
Az IJF három nemzetközi bírói és edzői szemináriumot szervez (2014. január 10.-
11.-én Malagában; 2014. január 17.18.-án Miami-ben; 2014. január 24-25.-én Abu-
Dhabi-ban) azért, hogy elmagyarázza és tisztázza az új szabályokat. Az IJF minden
országból meghív egy bírót és egy edzőt (szállás és étkezés ingyenes). Az utazási
költség a küldötteket terheli. További küldöttek részvétele saját költségen.